Gräspodden

Vad är väl en gräsmatta utan sin ram? #lavendelupproret

Episode Summary

En vacker gräsmatta kräver en fin ram. Det finns flera fördelar med att ha fina rabatter runt gräsmattan.

Episode Notes

Den 20 maj är det Världsbidagen. Den finns för att öka kännedomen om hur viktiga bina är för vår planet, och för att varna om att de minskar i antal. En tredjedel av världens matproduktion är beroende av bin för pollination. Bina är nödvändiga för bevarandet av den ekologiska balansen och mångfalden.

När vi plockar bort rabatter för gräsets skull gör vi bina och andra insekter en otjänst. Vi vill därför starta ett upprop hos alla gräsvänner: #lavendelupproret

 

Tyck till eller ställ gräsrelaterade frågor som du vill att vi ska ta upp. Skicka PM till oss på Instagram @grasnord eller @grasrebellen

Huvudsponsor till Gräspodden är Algomin.